Stránka krasokorčuliarskeho klubu v Prešove

Kurz korčuľovania

Nový kurz otvárame až v septembri 2023.

Tréningy sú v pondelok 17,30 hod. a štvrtok 16,45 hod., trvajú 45 minút.

V prípade extraligového hokejového zápasu sa tréning uskutoční v náhradnom termíne, ktorý zverejníme.

Kurz neprebieha cez zimné prázdniny (23.12.22 – 8.1.2023).

Kurz je celoročný, rozdelený na 3 časti podľa platby: 

  1. časť :  začínajúci 1.12.2022- 2.2.2023 (cez sviatky je voľno) 90€
  2. časť : 6.2. –  31.3.2023  90 € 
  3. časť :  9.1. – 31.3.2023  135 €    (Platí pre korčuľujúcich od septembra 22)  

Na kurz sa prihlasuje e-mailom : presovkraso@gmail.com. Všetko nájdete v lište Informácie o kurze.